UTVECKLING
UTVECKLING
JAG VILL BIDRA MED MIN ERFARENHET
I över 20 år har samverkan för marknadsföring, attraktivitet, varumärkesbyggande, tillväxt, utveckling, mötesplatser varit min vardag och mitt fokus. Områden som ligger mig varmt om hjärtat och som gett mig bred erfarenhet. Jag arbetar fortfarande med utvecklings- och samverkansprocesser såväl regionalt som lokalt för näringsliv och destinationer, metoderna är detsamma om det gäller ett företag eller organisation - jag vill att min kunskap ska komma till nytta i många sammanhang.
UTVECKLING OCH SAMVERKAN
Det är när olikt tänkande och varierande erfarenheter möts som nya idéer föds. Att titta på hur andra branscher har gjort och översätter det till nya situationer, kan ge oväntade och smarta lösningar. Samverkan är nyckeln till utveckling.
Spaningar & Tankar

I höstas fick jag ett mail av en tjej som hittat mig på nätet och tyckte jag verkade jobba med […]

SAMVERKAN
SAMVERKAN

ATT FÖRA PROCESSEN FRAMÅT

Att se på frågor med nya ögon och hela tiden vilja göra saker lite bättre eller kanske göra sådant som inte gjorts tidigare – det är det roliga i mitt jobb. Utvecklingsarbete är ofta en lång process som behöver manglas på olika sätt. Det krävs inspiration, oliktänkande och engagemang. Någon behöver också ställa de ”besvärliga frågorna” som gör att vi reflekterar och kommer vidare på ett klokare sätt. Jag bidrar gärna med detta och kan ställa de där frågorna som ger en injektion i processen för att föra den framåt – jag kallar det UTVECKLINGSLEDARSKAP.

Meridio = del

När delarna samverkar gynnas alla

graph

Samverkan

Meridio betyder ”del” och jag tycker om att vara del av en helhet. Vi är alla en part i något och om var och en gör sitt bästa för att bidra till helheten, så gynnas alla. Samverkan kan tyckas vara ett slitet ord, men är nog så viktigt.

Att enas om ett gemensamt mål och jobba åt samma håll ger en oerhörd kraft. Jag är väl insatt i fördelarna med samarbete mellan olika typer av organisationer och aktörer, men också medveten om vilka stötestenar och utmaningar som kan finnas. Det viktigaste är att se möjligheterna det bär med sig i olika arbetssätt och organisationer.

 

PLATSENS ATTRAKTIVITET

Vad är det som gör en plats attraktiv? Och vem ska vi attrahera?
I mina ögon är det människorna som gör platsen intressant. Om de som bor och verkar på en plats känner stolthet och vilja att tillsammans åstadkomma något, då kommer det att märkas utåt. Om vi känner oss attraktiva, kommer vi också att uppfattas så. Om vi också väljer att kommunicera enhetligt, blir budskapet än starkare och når längre.

”Javisst, så borde vi göra men själv har jag har fullt upp med min egen verksamhet.” är en kommentar vi ofta möts av.

Någon måste därför ta på sig rollen att samordna och kommunicera arbetet. Det är viktigt att det finns en lokal förankring, men samtidigt har det visat sig vara framgångsrikt med en extern kraft som objektivt kan inspirera och driva processen. Att skapa vi-anda på platsen, en vilja att gå i samma riktning och bidra med sitt värde, gynnar alla. Mycket kanske redan finns, men allt kan bli bättre. Inspiration, engagemang och kommunikation är effektiva medel i det arbetet. Min styrka är att se möjligheter och helhet – att utöva utvecklingsledarskap.

 

VAD KAN JAG GÖRA FÖR DIG?

 

PROJEKTLEDNING, SMÅ SOM STORA PROJEKT INOM 

– Samverkansprocesser för att skapa vi-anda och gemensamma målbilder

– Företags- och platsutveckling

– Kommunikation

– Utvecklingsarbete

– Ledarskap och organisation

– Varumärkesbyggande, både för en plats och för en organisation

– Arbetsgivarvarumärke

– Marknadsföring – strategier och planer

– Visions- och värdearbete – sätta mål, göra strategier och handlingsplaner

– Idégenerering

– Effektiva nätverk

– Arrangemang – alltifrån ett enskilt möte till kick-offer och inspirationsdagar till hela galor och kongresser

– Moderator/facilitator

INTERIMSUPPDRAG

– Ledning och organisation, marknad och kommunikation

– Tillfälliga lösningar för att skapa struktur till organisationen eller ”bara” upprätthålla arbetet.

EXTRA HÄNDER ELLER EXTRA ÖGON

– extra ögon/second opinion/idégenerator

– mötesledare eller workshopsarrangör –att ta in en extern person som leder möten eller organiserar dem kan ofta vara mycket framgångsrikt.

– kapa arbetstoppar.

ATT FÖRA PROCESSEN FRAMÅT

Att se på frågor med nya ögon och hela tiden vilja göra saker lite bättre eller kanske göra sådant som inte gjorts tidigare – det är det roliga i mitt jobb. Utvecklingsarbete är ofta en lång process som behöver manglas på olika sätt. Det krävs inspiration, oliktänkande och engagemang. Någon behöver också ställa de ”besvärliga frågorna” som gör att vi reflekterar och kommer vidare på ett klokare sätt. Jag bidrar gärna med detta och kan ställa de där frågorna som ger en injektion i processen för att föra den framåt – jag kallar det UTVECKLINGSLEDARSKAP.

Meridio = del

När delarna samverkar gynnas alla

graph

Samverkan

Meridio betyder ”del” och jag tycker om att vara del av en helhet. Vi är alla en part i något och om var och en gör sitt bästa för att bidra till helheten, så gynnas alla. Samverkan kan tyckas vara ett slitet ord, men är nog så viktigt.

Att enas om ett gemensamt mål och jobba åt samma håll ger en oerhörd kraft. Jag är väl insatt i fördelarna med samarbete mellan olika typer av organisationer och aktörer, men också medveten om vilka stötestenar och utmaningar som kan finnas. Det viktigaste är att se möjligheterna det bär med sig i olika arbetssätt och organisationer.

 

PLATSENS ATTRAKTIVITET

Vad är det som gör en plats attraktiv? Och vem ska vi attrahera?
I mina ögon är det människorna som gör platsen intressant. Om de som bor och verkar på en plats känner stolthet och vilja att tillsammans åstadkomma något, då kommer det att märkas utåt. Om vi känner oss attraktiva, kommer vi också att uppfattas så. Om vi också väljer att kommunicera enhetligt, blir budskapet än starkare och når längre.

”Javisst, så borde vi göra men själv har jag har fullt upp med min egen verksamhet.” är en kommentar vi ofta möts av.

Någon måste därför ta på sig rollen att samordna och kommunicera arbetet. Det är viktigt att det finns en lokal förankring, men samtidigt har det visat sig vara framgångsrikt med en extern kraft som objektivt kan inspirera och driva processen. Att skapa vi-anda på platsen, en vilja att gå i samma riktning och bidra med sitt värde, gynnar alla. Mycket kanske redan finns, men allt kan bli bättre. Inspiration, engagemang och kommunikation är effektiva medel i det arbetet. Min styrka är att se möjligheter och helhet – att utöva utvecklingsledarskap.

 

VAD KAN JAG GÖRA FÖR DIG?

 

PROJEKTLEDNING, SMÅ SOM STORA PROJEKT INOM 

– Samverkansprocesser för att skapa vi-anda och gemensamma målbilder

– Företags- och platsutveckling

– Kommunikation

– Utvecklingsarbete

– Ledarskap och organisation

– Varumärkesbyggande, både för en plats och för en organisation

– Arbetsgivarvarumärke

– Marknadsföring – strategier och planer

– Visions- och värdearbete – sätta mål, göra strategier och handlingsplaner

– Idégenerering

– Effektiva nätverk

– Arrangemang – alltifrån ett enskilt möte till kick-offer och inspirationsdagar till hela galor och kongresser

– Moderator/facilitator

INTERIMSUPPDRAG

– Ledning och organisation, marknad och kommunikation

– Tillfälliga lösningar för att skapa struktur till organisationen eller ”bara” upprätthålla arbetet.

EXTRA HÄNDER ELLER EXTRA ÖGON

– extra ögon/second opinion/idégenerator

– mötesledare eller workshopsarrangör –att ta in en extern person som leder möten eller organiserar dem kan ofta vara mycket framgångsrikt.

– kapa arbetstoppar.